Grb Krusevac
ГРАД КРУШЕВАЦ

Претрага података

PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Слободан Рајић 02.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Станисав Симоновић 06.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Душан Савић 20.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Милка Рођаковић 10.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Миланка Пешић 20.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Радован Павловић 15.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Миша Павићевић 05.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Мирко Милићевић 11.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Љиљана Милановић 09.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Драги Макрагић 14.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Радивоје Живковић 12.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Мара Живковић 17.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Весна Ђокић 23.05.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Радојко Вучић 04.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Јулијана Богдановић 14.06.2024.
PDF Icon Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти Владимир Терзичић 17.06.2024.